CTO Fundiin: Bài toán làm sao để startup tồn tại khi khởi nghiệp mô hình Fintech?

CTO Fundiin: Bài toán làm sao để startup tồn tại khi khởi nghiệp mô hình Fintech?

Thị trường 24h

“Một startup muốn tồn tại trên thị trường điều quan trọng là tìm ra thị trường “ngách” và phải giải quyết nhu cầu của thị trường. Chủ yếu startup cần tiềm được mô hình kinh doanh, giải quyết được nhu

Khám phá & trải nghiệm