CEO Group lỗ hơn 100 tỷ đồng trong 2020

CEO Group lỗ hơn 100 tỷ đồng trong 2020

Thị trường 24h

Năm 2020, CEO Group lỗ 103 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi sau thuế 608 tỷ đồng.Theo thông tin vừa công bố, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) báo doanh thu cả năm 2020 đạt 1.324 tỷ đồng doanh

Khám phá & trải nghiệm