Cập Nhật Dự Án Stella Mega City – Cần Thơ

Cập Nhật Dự Án Stella Mega City – Cần Thơ

Thị trường 24h

Khu dân cư Ngân Thuận được Kita Group phát triển, đầu tư và đổi tên thành khu dân cư Stella Mega City. Hiện dự án đang được hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở bán và bàn giao cho khách hàng! Thông tin tổng

Khám phá & trải nghiệm