Quốc hội thảo luận về bồi thường, hỗ trợ sân bay Long Thành, làm đường bộ

Quốc hội thảo luận về bồi thường, hỗ trợ sân bay Long Thành, làm đường bộ

Thị trường 24h

Hôm nay (9/11), Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; dự thảo Nghị

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Khám phá & trải nghiệm