Khánh Hòa khan hiếm căn hộ mặt biển bàn giao ngay năm 2022

Khánh Hòa khan hiếm căn hộ mặt biển bàn giao ngay năm 2022

Thị trường 24h

Dòng tiền dự báo tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản nghỉ dưỡng khi du lịch hồi phục trở lại. Trong đó, các dự án bất động sản mặt biển, sẵn sàng đi vào vận hành được đánh giá là “miếng bánh ngọt”

Khám phá & trải nghiệm