Ấn tượng với căn hộ 112m2 có "màu sắc nội thất"  đảm nhiệm thay vai trò của những bức tường ngăn thô cứng

Ấn tượng với căn hộ 112m2 có "màu sắc nội thất" đảm nhiệm thay vai trò của những bức tường ngăn thô cứng

Khám phá - Trải nghiệm

Căn hộ này ở Hà Đông sở hữu một diện tích lý tưởng, lên tới 112m2. Bởi vậy nếu sử dụng tường ngăn nhà thành các không gian chức năng thì diện tích cũng sẽ không hề bị bó hẹp. Nhưng cả gia chủ và đội

Khám phá & trải nghiệm