Công ty trúng thầu thi công dự án nhà ở xã hội bị áp thuế 5% hay 10%?

Công ty trúng thầu thi công dự án nhà ở xã hội bị áp thuế 5% hay 10%?

Chính sách

Hợp đồng giao thầu thể hiện thuế GTGT là 5% nhưng Cục thuế cho rằng hợp đồng xây dựng phải áp thuế 10%.

Khám phá & trải nghiệm