Dự án Hamubay của Công ty Trường Phúc Hải bị thu hồi và hủy bỏ biên bản giao đất

Dự án Hamubay của Công ty Trường Phúc Hải bị thu hồi và hủy bỏ biên bản giao đất

Thị trường 24h

Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị (Hamubay Phan Thiết) của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải bị thu hồi và hủy bỏ Biên bản bàn giao đất tại thực địa do

Khám phá & trải nghiệm