Công ty Thế kỷ 21: Nợ thuế đầm đìa, “mắc kẹt” ở tồn kho

Công ty Thế kỷ 21: Nợ thuế đầm đìa, “mắc kẹt” ở tồn kho

Thị trường 24h

Công ty Thế kỷ 21 là quán quân nợ thuế ở Tp.HCM với 6.146 tỷ đồng. Việc nộp thuế không hề dễ dàng khi công ty mẹ “mắc kẹt” ở tồn kho.

Khám phá & trải nghiệm