Bộ Tài chính yêu cầu bảo hiểm nhân thọ MVI rà soát quá trình tư vấn bảo hiểm

Bộ Tài chính yêu cầu bảo hiểm nhân thọ MVI rà soát quá trình tư vấn bảo hiểm

Thị trường 24h

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI-MVI Life (Aviva Việt Nam trước đây) thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư

Khám phá & trải nghiệm