Bình Dương: Thanh tra dự án của Công ty Á Châu và Công ty Tường Phong

Bình Dương: Thanh tra dự án của Công ty Á Châu và Công ty Tường Phong

Thị trường 24h

Hai doanh nghiệp bị thanh tra là Công ty CP Đầu tư Thương mại Á Châu và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong. Đây là chủ đầu tư của dự án Nhà ở Suối Giữa và Dự án

Khám phá & trải nghiệm