Lựa chọn nào cho người có nhu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng muốn thuê nhà ở riêng?

Lựa chọn nào cho người có nhu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng muốn thuê nhà ở riêng?

Kiến thức

Khi thuê nhà ở riêng, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống riêng tư, tự lập. Bạn tự làm tự lo, tự phân chia và quản lý thời gian, công việc cũng như học hành. Tuy nhiên, thuê nhà ra ở riêng cũng chứa

Khám phá & trải nghiệm