Cách phân biệt giá đất cụ thể, bảng giá đất và khung giá đất

Cách phân biệt giá đất cụ thể, bảng giá đất và khung giá đất

Kiến thức

Có 3 thuật ngữ liên quan đến giá đất trong Luật Đất đai dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người đó là bảng giá đất, giá đất cụ thể và khung giá đất. Để có thể phân biệt được những khái niệm trên, trước hết

Khám phá & trải nghiệm