Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/7/2021

Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/7/2021

Chính sách

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu kể từ ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1/7/2021), thay vì đợi

Khám phá & trải nghiệm