Bất ngờ với sự lột xác của ngôi nhà 20m2 tại Trung Quốc

Bất ngờ với sự lột xác của ngôi nhà 20m2 tại Trung Quốc

Khám phá - Trải nghiệm

Transparent Hutong No.3 nằm trong khu phố cổ cũ kĩ ở quận Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Giữa con ngõ nhỏ với nhiều ngôi nhà cũ kỹ, Transparent Hutong No.3 đã được cải tạo thành công, trở thành

Khám phá & trải nghiệm