Bộ Xây dựng đề xuất loạt giải pháp kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất loạt giải pháp kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

Chính sách

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3 4 5 7 Quốc hội khóa XIV.

Khám phá & trải nghiệm