Bộ Xây dựng đã ban hành nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Bộ Xây dựng đã ban hành nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Thị trường 24h

Để điều chỉnh thị trường, trong quý III/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách mới tác động đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Khám phá & trải nghiệm