Bốn dự án bất động sản sẽ xây tại Thanh Xuân, Hà Nội

Bốn dự án bất động sản sẽ xây tại Thanh Xuân, Hà Nội

Thị trường 24h

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thanh Xuân, trong đó có 4 dự án bất động sản.

Khám phá & trải nghiệm