Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

Thị trường 24h

Từ hôm nay (10/4), ttỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 1 thị xã và 4 thành phố cùng 91 đơn vị hành chính cấp xã.

Khám phá & trải nghiệm