Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở 2.200 tỷ đồng

Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở 2.200 tỷ đồng

Thị trường 24h

Dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn (nay là số 25 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định) có quy mô dân số dự án khoảng 4.200 người. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.200

Khám phá & trải nghiệm