Chính phủ tính cấm thu tiền mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng quy định

Chính phủ tính cấm thu tiền mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng quy định

Dự án / Thị trường 24h

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm mới như: Thu tiền mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng quy định; sử dụng tiền mua

Khám phá & trải nghiệm