Khánh Hòa: Cần phải xác định lại giá đất 9 dự án vi phạm

Khánh Hòa: Cần phải xác định lại giá đất 9 dự án vi phạm

Chính sách

Sở TN&MT Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin chủ trương cấp kinh phí để xác định lại giá đất của 9 dự án cần phải khắc phục theo các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung

Khám phá & trải nghiệm