Giá đất bồi thường cao nhất  4,8 triệu/m2 tại Dự án Phan Thiết-Dầu Giây

Giá đất bồi thường cao nhất 4,8 triệu/m2 tại Dự án Phan Thiết-Dầu Giây

Thị trường 24h

Dự án Phan Thiết - Dầu Giây có tầm quan trọng chiến lược trong phát triển kinh tế Nam Bộ. Tại đây, giá đất bồi thường cao nhất đạt mức 4,8 triệu đồng/m2 tại vị trí mặt đường Quốc lộ 1.

Giá đất bồi thường dự án Phan Thiết - Dầu Giây cao nhất hơn 4,8 triệu/m2

Giá đất bồi thường dự án Phan Thiết - Dầu Giây cao nhất hơn 4,8 triệu/m2

Thị trường 24h

Giá đất bồi thường dự án Phan Thiết - Dầu Giây thấp nhất là 120.000 đồng/m2 đối với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm và cao nhất tại vị trí mặt đường Quốc lộ 1 là hơn 4,8 triệu đồng/m2 .

Khám phá & trải nghiệm