Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2

Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2

Thị trường 24h

Kể từ ngày 5/5/2020, Giá đất ở đô thị tại Đà Nẵng cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thương mại dịch vụ cao nhất là 79 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

Thị trường 24h

Từ ngày 5/5, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Đà Nẵng cao nhất là 79 triệu đồng/m2. Giá đất ở đô thị cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng đề xuất lại bảng giá đất, cao nhất 98,8 triệu đồng

Đà Nẵng đề xuất lại bảng giá đất, cao nhất 98,8 triệu đồng

Thị trường 24h

Ngày 6/2, dự thảo quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 được Sở TN&MT Đà Nẵng công bố lại. So với dự thảo cuối năm 2019, nhiều điểm trong dự thảo mới này đã

Khám phá & trải nghiệm