Quảng Ninh quy hoạch phân khu Vùng du lịch hơn 4.780ha

Quảng Ninh quy hoạch phân khu Vùng du lịch hơn 4.780ha

Thị trường 24h

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Vùng du lịch (Phân khu 8) với diện tích khoảng 4.784ha, tại các xã Bình Dương, Tân Việt, Việt Dân, An

Khám phá & trải nghiệm