6 vấn đề này sẽ cản trở việc xét duyệt thế chấp, người vay mua nhà cần phải biết!

6 vấn đề này sẽ cản trở việc xét duyệt thế chấp, người vay mua nhà cần phải biết!

Phân tích Nhận định

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ từ phía ngân hàng, không phải ai cũng có thể vay thế chấp mua nhà. Nhiều vấn đề tưởng như nhỏ nhặt nhưng vẫn có thể dẫn đến việc bị từ chối thế chấp!

Khám phá & trải nghiệm