Vinhomes lãi 1,6 tỷ USD

Vinhomes lãi 1,6 tỷ USD

Thị trường 24h

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 của Vinhomes đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ nhờ tăng bàn giao bán lẻ và bán buôn.

Khám phá & trải nghiệm