Bắc Giang duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị mới hơn 23ha

Bắc Giang duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị mới hơn 23ha

Chính sách

– UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới xã Hương Gián, huyện Yên Dũng tỷ lệ 1/500.

Khám phá & trải nghiệm