Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư vào 33 dự án trọng điểm

Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư vào 33 dự án trọng điểm

Thị trường 24h

Tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư 33 dự án trọng điểm (trong đó, có 8 dự án thuộc danh mục đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 481/QĐ-UBND ngày 16/6/2021).

Khám phá & trải nghiệm