Golden Hill: “Quán quân” nợ thuế nhưng chỉ còn chưa đầy 5 tỷ đồng 

Golden Hill: “Quán quân” nợ thuế nhưng chỉ còn chưa đầy 5 tỷ đồng 

Thị trường 24h

Là quán quân nợ thuế trên địa bàn Tp.HCM, Golden Hill với số nợ thuế gần 1.300 tỷ đồng nhưng công ty chỉ còn 4,9 tỷ đồng tiền mặt.

Khám phá & trải nghiệm