Bộ Xây dựng đã ban hành những chính sách nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Bộ Xây dựng đã ban hành những chính sách nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Thị trường 24h

Để điều chỉnh thị trường, trong quý III/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách mới tác động đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Bộ Xây dựng đã ban hành nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Bộ Xây dựng đã ban hành nào để "điều chỉnh" thị trường bất động sản?

Thị trường 24h

Để điều chỉnh thị trường, trong quý III/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách mới tác động đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Khu đô thị gần Thủ Thiêm được điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

Khu đô thị gần Thủ Thiêm được điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

Thị trường 24h

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 14/6 đã có thông báo kết luận của UBND Thành phố về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Khám phá & trải nghiệm