7 kiến nghị của HoREA về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn

7 kiến nghị của HoREA về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn

Thị trường 24h

Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) vừa có Văn bản số 122/CV-HoREA Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối

Khám phá & trải nghiệm