Tìm hiểu về đất nền và 4 lưu ý khi đầu tư đất nền

Tìm hiểu về đất nền và 4 lưu ý khi đầu tư đất nền

Kiến thức

Đất nền là những lô đất chưa có bất kỳ tác động nào của máy móc, con người ví dụ như cào bằng, đào lấp, đổ đất, đổ cát, san đất. Tất cả mọi tác động, thay đổi, san lấp đất cũng như việc con người

Khám phá & trải nghiệm