Nhóm cổ phiếu bất động sản đang nằm ở đâu trên thị trường chứng khoán năm 2021?

Nhóm cổ phiếu bất động sản đang nằm ở đâu trên thị trường chứng khoán năm 2021?

Thị trường 24h / Phân tích Nhận định

Tác động của dịch bệnh Covid-19 không làm giảm tính hấp dẫn của nhóm cổ phiếu bất động sản khi đặt lên cân “so găng” với các nhóm ngành khác trên thị trường chứng khoán.

Khám phá & trải nghiệm