Hà Nội: Điểm mặt doanh nghiệp chây ỳ trao trả đất công

Hà Nội: Điểm mặt doanh nghiệp chây ỳ trao trả đất công

Thị trường 24h

Đối mặt trước tình trạng các doanh nghiệp chây ỳ trao trả đất công cho cơ quan nhà nước, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành tăng cường thanh tra và rà soát việc quản lý đất công trên địa bàn.

Khám phá & trải nghiệm