Từ Sơn Bắc Ninh - một sự lựa chọn đầu tư thông thái

Từ Sơn Bắc Ninh - một sự lựa chọn đầu tư thông thái

Thị trường 24h

Nhờ các chính sách của chính quyền địa phương, thị trường BĐS Bắc Ninh đã và đang được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, nổi bật là khu vực Từ Sơn đã được đề xuất lên thành phố trong năm 2021.

Khám phá & trải nghiệm