Đồng Nai: UBND tỉnh duyệt giá đất bổ sung bồi thường làm sân bay Long Thành

Đồng Nai: UBND tỉnh duyệt giá đất bổ sung bồi thường làm sân bay Long Thành

Thị trường 24h

Theo giá đất đất bổ sung vừa được phê duyệt, mức cao nhất hơn 6,57 triệu đồng/m2. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước

Khám phá & trải nghiệm