TP.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp đề xuất đầu tư 30.000 tỷ đồng làm đường trên cao

TP.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp đề xuất đầu tư 30.000 tỷ đồng làm đường trên cao

Thị trường 24h

Tuyến đường trên cao không nằm trong quy hoạch, vốn đầu tư ước tính 30.000 tỷ đồng vừa được doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Khám phá & trải nghiệm