Dấu ấn du lịch Việt Nam trong “cơn đại hồng thủy” Covid-19

Dấu ấn du lịch Việt Nam trong “cơn đại hồng thủy” Covid-19

Thị trường 24h

Năm 2020 được coi là một năm vượt bão khó quên của ngành du lịch Việt Nam. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề trong “cơn đại hồng thủy” Covid-19 nhưng ngành du lịch Việt Nam cũng ghi dấu ấn với nhiều giải

Khám phá & trải nghiệm