Đà Nẵng ra tối hậu thư với doanh nghiệp ‘ôm’ đất 'vàng' rồi bỏ hoang

Đà Nẵng ra tối hậu thư với doanh nghiệp ‘ôm’ đất 'vàng' rồi bỏ hoang

Chính sách

Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư đang sở hữu các lô đất 'vàng' nằm ở các vị trí đắc địa khẩn trương triển khai đưa đất vào sử dụng, tránh gây lãng phí ...

Khám phá & trải nghiệm