Danh sách 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội

| 9-10-2019, 11:38 | Phân tích Nhận định / Bầu chọn

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội; ngoài ra cò nđược cho thuê hoặc ở với giá rẻ hơn so với giá thị trường.


Danh sách 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội>Như vậy, dưới đây là 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở 2014 (Điều kiện cần):


Đối tượng 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.


Đối tượng 2: Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.


Đối tượng 3: Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.


Đối tượng 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.


Đối tượng 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.


Đối tượng 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.


Đối tượng 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.


Đối tượng 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này.


Đối tượng 9: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.


Đối tượng 10: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.


>Tuy nhiên, những đối tượng trên được mua nhà ở xã hội khi đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội theo Luật nhà ở (Điều kiện đủ)


1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì các đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:


  • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.
  • Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp đối tượng được mua nhà ở xã hội không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này.
  • Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì các đối tượng được mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.
2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây:


  • Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát;
  • Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm