Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã triển khai đến đâu thời điểm T10/2021?

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 18-10-2021, 12:37 | Phân tích Nhận định

Theo thông tin Rever cập nhật từ Fanpage HCMC METRO, hiện nay, nhà thầu vẫn duy trì số lượng khoảng 1.120 công nhân, điều tích cực là hơn 88,75% công nhân ở cả 4 gói thầu đã tiêm đủ 02 mũi vaccine. Các hạng mục chính vẫn đang được triển khai như sau:


  • CP1a: Thi công hoàn thiện (kiến trúc + cơ điện), các lối lên xuống, tháp thông gió và thi công đắp trả nhà ga, đoạn hầm đào hở

  • CP1b: Thi công hoàn thiện (kiến trúc + cơ điện) ga Nhà hát, ga Ba Son

  • CP2: Thi hoàn thiện các nhà ga trên cao (kiến trúc + cơ điện), depot, các cầu đặt biệt, trạm biến áp...

  • CP3: Thi công lắp ray đường tàu, các trụ OCS...

Tổng tiến độ Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt được khoảng 87,76%, trong đó:

  • CP1a: 93,28%
  • CP1b: 98,61%
  • CP2: 93,83%
  • CP3: 74,22%

Một số hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)


Hình ảnh ghi nhận tại công trường Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Nguồn ảnh: HCM METRO)

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm