Tìm hiểu các quy định pháp lý liên quan đến đất lưu không

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 6-03-2021, 07:00 | Góc pháp luật / Kiến thức

Đất lưu không là gì?

Đất lưu không là gì? Định nghĩa đất lưu không là phần hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện, đê điều... Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ (Luật giao thông đường bộ 2008).


Đó là phần đất có quy hoạch làm đất để phục vụ cho công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, điện,... mà Nhà nước chưa sử dụng đến.

Khi có nhu cầu người dân có thể tạm thời sử dụng phần diện tích đó nhưng khi nhà nước thu hồi thì không được đền bù và cũng không được cấp giấy chứng nhận cho phần đất này.


Đất lưu không là gì? Quy định sử dụng nhất định nắm rõ

Quy định sử dụng đất lưu không

Sử dụng đất lưu không trước nhà

Người dân có thể sử dụng đất lưu không nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, khi Nhà nước cần sử dụng và thu hồi thì người dân phải hoàn trả. Đất lưu không thuộc sở hữu của Nhà nước nên người dân chỉ được sử dụng tạm thời. Người sử dụng đất lưu không cũng không phải đóng các khoản thuế liên quan đến đất.


Ngoài ra, sử dụng phải tuân theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến xung quanh và công trình công cộng. Theo Nghị định Chính phủ 43/2014/NĐ-CP có quy định về vấn đề này như sau:

- Nếu công trình trên đất hay việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người sử dụng hay việc bảo vệ an toàn công trình thì cơ quan Nhà nước sẽ thẩm định mức độ ảnh hưởng và ra quyết định đề nghị thu hồi cần thiết.

- Nếu việc sử dụng đất khiến việc bảo vệ an toàn công trình bị ảnh hưởng thì người sử dụng phải có biện pháp khắc phục.

- Để được sử dụng đất thì người dân cần khai báo và được sự cho phép của UBND xã/phường. Đồng thời, phải thực hiện cam kết không nhận được bồi thường khi thu Nhà nước có quyết định thu hồi.


Tìm hiểu các quy định pháp lý liên quan đến đất lưu không

Quy định sử dụng đất lưu không trước nhà

Xử phạt lấn chiếm đất lưu không

Trên thực tế vẫn có nhiều người dân, doanh nghiệp cố tình làm ngơ, lấn chiếm đất lưu không để trồng trọt, mở hàng quán kinh doanh, thậm chí là xây nhà trái phép. việc người dân tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà là trái với quy định của pháp luật.


chủ tịch UBND các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Đất lưu không có được cấp sổ đỏ không?

Đất lưu không là đất công cộng và do Nhà nước quản lý. Khi Nhà nước chưa sử dụng đến quỹ đất này thì người dân được tạm thời sử dụng, nhưng sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).


Nếu người dân có nhu cầu thì có thể tạm thời sử dụng phần diện tích đất lưu không. Tuy nhiên, cần phải làm tường trình trong đó thể hiện nhu cầu sử dụng tạm thời đất lưu không của cá nhân/ gia đình. Sau đó gửi văn bản này tới UBND nơi đang có đất cùng với cam kết khi bị thu hồi đất sẽ không được bồi thường. Nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì việc sử dụng phần đất lưu không của người dân là hợp pháp.


Đất lưu không có được cấp sổ đỏ, chuyển nhượng không?

Đất lưu không có được xây dựng, chuyển nhượng không?

Diện tích đất lưu không là đất công cộng, người dân chỉ được tạm thời sử dụng. Muốn được dùng để xây nhà tạm thì người dân cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đất lưu không không được cấp Sổ đỏ và là đất công cộng thuộc quyền quản lý của Nhà nước nên người dân không được phép chuyển nhượng. 

Giải quyết tranh chấp khi sử dụng đất lưu không

Có khá nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp với phần đất lưu không giữa các cá nhân/hộ gia đình. Không có quy định nào về việc đất lưu không trước nhà ai thì nhà đó được quyền sử dụng. Các hộ gia đình muốn sử dụng phần đất này có thể làm văn bản thỏa thuận. Sau đó, trình lên để UBND cấp xã/phường chấp thuận.


Giải quyết tranh chấp khi sử dụng đất lưu không thế nào?

Nếu có tranh chấp về phần đất này có thể xử lý dựa trên văn bản thỏa thuận. Nếu chưa có thỏa thuận về vấn đề này, tốt nhất hai bên nên thương lượng lại với nhau. Sẽ rất khó xử lý việc này nếu đưa ra trước pháp luật bởi thực tế phần đất này không thuộc sở hữu của ai.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm