TP. HCM: Đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 2-03-2021, 01:03 | Góc pháp luật

 TP. HCM: Đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ

TP.HCM sẽ đơn giản thủ tục cấp sổ hồng với nhà ở riêng lẻ 


Theo đó, cải cách hành chính, đơn giản thủ tục trong việc cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ để người dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng mới, cải thiện nhà ở theo nhu cầu và khả năng;

Tiếp tục kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thống nhất sử dụng bản vẽ theo dạng sơ đồ nhà đất để người dân có thể sử dụng 01 bản vẽ cho 02 thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


Như vậy, thời gian tới, TP.HCM sẽ đơn giản thủ tục về cấp sổ hồng đối với nhà ở riêng lẻ.


Bên cạnh đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở tăng thêm theo loại nhà giai đoạn 2021-2030 như sau:

- Nhà ở xã hội:

Giai đoạn 2021 -2030, dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026- 2030, dự kiến phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn.

- Nhà ở thương mại:

Giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến phát triển 45,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phát triển 19,7 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến phát triển 25,5 triệu m2 sàn.

- Nhà ở riêng lẻ do dân tự xây:

Giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến phát triển 59,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 - 2030 là 30 triệu m2 sàn.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm