Những lưu ý khi làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

| 4-07-2019, 17:45 | Góc nhìn chuyên gia

Thời hạn đăng kí thường trú

Dựa theo điều 23, Luật Cư trú 2013 đã đưa ra quy định: 


— «Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.»


— « Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.»


Như vậy theo quy định trên, khi chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác phải đăng ký thường trú trong thời hạn mười hai tháng, nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú. Trường hợp nếu quá mười hai tháng mà không đăng kí thường trú khi muốn chuyển hộ khẩu thì công dân có thể bị xử phạt vì có hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, tiền phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng (Điều 8, Nghị định 167/2013 NĐ-CP).

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Khi cá nhận, chủ căn hộ muốn chuyện hộ khẩu từ quận này sang quận khác thì cần thực hiền đầy đủ những thủ tục sau: 

Xin giấy chuyển hộ khẩu

Đầu tiên, công dân muốn chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác thì phải xin giấy chuyển hộ khẩu của công an quận/huyện/thị xã. Lưu ý, trước khi đi phải mang theo sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhận khẩu để làm hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu.


Sau đó, trong thời gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy chuyển hộ khẩu sẽ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến các cơ quan công an quận/huyện/thị xã ở nơi ở mới mà bạn chuyển đến.

Đăng ký thường trú tại quận mới

Sau khi nhận được giấy chuyển hộ khẩu, công dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
 • Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định.
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như: Hợp đồng mua bán, sang nhượng, thừa kế nhà đất, chứng minh nguồn tài chính mua nhà đất hợp pháp (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 31/2014-NĐ-CP).
Tuy nhiên, đối với một vài trường hợp cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA, đăng kí thường trú còn cần một số giấy tờ sau:
 • Giấy khai sinh của trẻ em trong hộ gia đình.
 • Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ, có xác nhận của UBND cấp xã;
 • Người được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã;
 • Người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam…

Trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới

Một số chỗ ở khi công dân chuyển đến không đăng kí thường chú nên cũng không thể chuyển đổi hộ khẩu:
 • Một là, chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;
 • Hai là, chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;
 • Ba là, chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);
 • Bốn là, chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Năm là, chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy, khi muốn chuyển đổi hộ khẩu từ quận này sang quận khác, công dân cần chú ý những điều trên để tránh thiếu sót giấy tờ hay vi phạm những lỗi khiến việc chuyển hộ khẩu bị trễ hạn.


Từ khoá :
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm