Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp?

| 27-12-2019, 14:00 | Kiến thức

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sở hữu diện tích đất rộng 400m2, trong đó có 200m2 là đất ở lâu dài và 200m2 sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 1/1/2020.


Xin hỏi luật sư giờ gia đình tôi muốn làm hồ sơ xin gia hạn đất trồng cây lâu năm liệu có được chấp thuận không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý luật sư. Chân thành cảm ơn!

leanhtuanqtd@...

Luật sư tư vấn:

Về thời hạn sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Luật Đất đai năm 2013. Theo đó:

Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp?
Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp?

"Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này."

Còn theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai thì:

"Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất."

Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm