Bị phạt tới 40 triệu đồng khi mua bán đất không sổ

| 25-11-2019, 15:04 | Kiến thức

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đất đai, thay thế cho Nghị định 102/2014/NĐ-CP đã đề cập đến nội dung trên, đồng thời có thêm nhiều điểm mới đáng chú ý.


1. Sẽ phạt nặng đối với trường hợp mua bán đất không sổ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây thì người sử dụng đất mới có quyền thực hiện chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không nằm trong diện tranh chấp, diện kê biên; đất vẫn trong thời gian sử dụng.

Đối với những trường hợp tự ý thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất khi không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ phải chịu các mức phạt được quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019. Cụ thể:

Bị phạt tới 40 triệu đồng khi mua bán đất không sổ
Bị phạt tới 40 triệu đồng khi mua bán đất không sổ đỏ.

Mức phạt đối với trường hợp thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thiếu 1 trong các điều kiện nêu trên là: Từ 3-5 triệu đồng, áp dụng với khu vực nông thôn và từ 5-10 triệu đồng đối với khu vực đô thị.

Mức phạt áp dụng cho trường hợp thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thiếu từ 2 điều kiện trở lên là: Từ 5-10 triệu đồng với vùng nông thôn và từ 10-20 triệu đồng đối với khu vực đô thị.

Mức phạt nêu trên chỉ áp dụng đối với cá nhân, còn với tổ chức, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, tương đương với tối đa là 40 triệu đồng.

2. Bị phát 20 triệu đồng khi không sang tên sổ đỏ

Thủ tục đăng ký biến động khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thường được người dân gọi tắt là sang tên sổ đỏ.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013: trong thời gian 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến động(thông thường sẽ là ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất buộc phải thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đối với những trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai sẽ phải chịu mức phạt hành chính theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 91/2019. Cụ thể:

Tại vùng nông thôn: sẽ chịu mức bị phạt từ 1-3 triệu đồng trong thời hạn 24 tháng và từ 2-5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng.

Tại khu vực đô thị: sẽ phải mức xử phạt gấp đôi so với vùng nông thôn.

Khoản tiền phạt hành chính nêu trên chỉ áp dụng với đối tượng là các cá nhân, còn với tổ chức, mức phạt sẽ phải chịu gấp đôi, tương đương với 20 triệu đồng là tối đa.


(Theo nguoiduatin)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm