Quy định phân lô, tách thửa đất để bán

16-10-2019, 15:50 | Kiến thức |

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất thổ cư rộng 1.000m2, nằm ngay mặt tiền đường hiện hữu, hiện đang xin chính quyền địa phương tách thành 10 lô, diện tích 100m2/lô để bán.


Tôi muốn hỏi giờ gia đình tôi muốn nhờ công ty môi giới bất động sản rao bán có được hay không? Việc bán đất có cần phải xin phép chính quyền địa phương hay thực hiện các thủ tục gì không? Rất mong nhận được phương án tư vấn của luật sư. Chân thành cảm ơn!

[email protected]

Luật sư tư vấn:

Về điều kiện để tách thửa

Bạn cần thực hiện các thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật hiện hành để tách 1.000m2 đất thổ cư thành 10 lô. Điều kiện tách thửa sẽ phụ thuộc vào quỹ đất cũng như quy hoạch của địa phương và đáp ứng diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định tại Điều 143 về đất ở tại nông thôn. Cụ thể:

Quy định phân lô, tách thửa đất để bán
Quy định phân lô, tách thửa đất để bán

"2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương. Điều 144. Đất ở tại đô thị. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở."

Điều bạn cần làm lúc này là kiểm tra lại thông tin quy hoạch và diện tích tối thiểu tách thửa được quy định bởi UBND tỉnh nơi có đất để xem trường hợp đất của gia đình có đủ điều kiện để được tác thửa hay không.

Về thủ tục tách thửa

Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) đã quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa. Cụ thể, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa và đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên & Môi trường) hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện tách thửa có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã) để nộp. UBND cấp xã trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ phải chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết.

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

- Đo đạc địa chính để thực hiện tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới tách;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) quy định hồ sơ thực hiện tách thửa gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK)

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc).

Việc tách thửa cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tách thửa theo quy định của pháp luật, không nên tự ý tách thửa và chuyển nhượng khi không đủ điều kiện, bởi lúc này sẽ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo


Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An


(Theo cafeland)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN