Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp

| 27-09-2019, 15:40 | Kiến thức

Hỏi: Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, người dân cần phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền.


Tôi muốn hỏi có cần phải xin phép chuyển đổi khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất phi nông nghiệp với nhau hay không?

Trả lời:

Đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 gồm có các loại đất sau đây:

"- Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

- Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

- Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở."

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Luật Đất đai có quy định những trường hợp cần phải xin phép và trường hợp không phải xin phép khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể về những trường hợp cần phải xin phép khi thực hiện chuyển đổi cùng loại đất phi nông nghiệp. Cụ thể:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Bạn có thể tham khảo các trường hợp nêu trên để xem xét vào thực tế của mình. Nếu thuộc diện phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, bạn cần đến cơ quan chức năng liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ giấy tờ và làm theo đúng quy định của pháp luật.


(Theo Báo Tài nguyên & Môi trường)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm