Xem ngày tốt mua nhà, ngày đẹp mua đất cho các tuổi Tháng 4 năm 2021

| 14-04-2021, 09:11 | Kiến thức

Mua nhà có cần xem tuổi không? Tuổi mua nhà phù hợp mang lại những lợi ích, tài lộc gì cho gia chủ? Đó là những câu hỏi không ít người thắc mắc, đặc biệt là những người coi trọng vấn đề tử vi số mệnh, phong thủy nhà ở.

Việc mua nhà là một sự kiện trọng đại của đời người, hay việc xây nhà, sửa nhà cũng tương tự, các bạn cũng nên cẩn trọng với các vấn đề liên quan đến tâm linh hay tuổi tác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến cách xem tuổi mua nhà vào tháng 04/2021, với hy vọng giúp gia chủ tránh được hung trạch (nhà có nhiều hung khí xấu), đón tài lộc và đem lại an yên cho gia chủ.

 

Tuổi Tý

Ngày tốt mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
10/04/2021 29/02- Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
26/04/2021 15/03- Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Sửu

Ngày tốt mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
10/4/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Tuổi Dần

Ngày mua đất hợp với tuổi tháng 4/ 2021 cho người tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Mão

Ngày mua đất làm nhà tháng 4/2021 cho người tuổi: Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
05/04/2021 24/2 – Quý Mùi Hoàng Đạo, trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Tuổi Thìn

Ngày đẹp mua đất tháng 4 năm 2021 cho người tuổi: Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Tuổi Tỵ

Xem ngày mua đất hợp với tuổi tháng 4 năm 2021 cho người tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Ngọ

Ngày đẹp mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Mùi

Xem ngày mua đất làm nhà tháng 4/2021 cho người tuổi: Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Tuổi Thân

Xem ngày mua đất hợp với tuổi tháng 4 năm 2021 cho người tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Dậu

Ngày đẹp mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tuổi Tuất

Ngày tốt mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Tuổi Hợi

Ngày đẹp mua nhà đất tháng 4/2021 cho người tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.

Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
01/04/2021 20/02 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, Trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
04/04/2021 23/02 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, Trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
05/04/2021 24/02 – Quý Mùi Hoàng Đạo, Trực Định 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
10/04/2021 29/02 – Mậu Tý Hoàng Đạo, Trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
26/04/2021 15/03 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, Trực Kiến 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h


Hy vọng những thông tin về cách xem ngày đẹp mua nhà tháng 4/2021 mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn chọn được ngày hợp với tuổi của mình để “tậu” ngay cho mình những bất động sản giá trị nhằm giúp cho vận mệnh phát đạt, bình an, thịnh vượng.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm